Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych

Odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Pan Senator RP Wojciech Skurkiewicz powiadomił  Prokuraturę Rejonową Radom – Wschód w Radomiu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa mającego polegać na narażeniu zdrowia i życia mieszkańców południowej części miasta Radomia w związku z niezapewnieniem im przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ocenie zawiadamiającego, unieważnienie konkursu ofert w tym przedmiocie i ogłoszenie kolejnego, którego efektem było wyłonienie nowego świadczeniodawcy i zawarcie z nim umowy z dniem 1 lutego 2012 roku, doprowadziło do sytuacji, w której około 100 000 mieszkańców miasta Radomia pozbawionych było w ciągu miesiąca stycznia 2012 roku opieki zdrowotnej we wskazanym zakresie.   

              Celem zweryfikowania okoliczności podniesionych w powyższym zawiadomieniu, uzyskano w toku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego z MOW NFZ dokumenty na podstawie których ustalono, że ze strony Dyrektora MOW NFZ nie doszło do przekroczenia uprawnień, zaniedbań czy też niedopełnienia obowiązków służbowych Ustalono, że. pomimo trwania procedury konkursowej, która przebiegała zgodnie z przepisami, w okresie od 1 do 31 stycznia 2012 roku mieszkańcy południowej części Radomia mieli zapewnioną możliwość korzystania ze świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do ich dyspozycji pozostawały 3 zespoły lekarsko pielęgniarskie w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz jeden – w punkcie prowadzonym przez SPZZOZ w Pionkach przy ul. Okulickiego w Radomiu. Tym samym, pacjenci mogli zgłaszać się po pomoc medyczną do dowolnego miejsca udzielającego świadczeń w tym zakresie, a zespoły lekarsko pielęgniarskie miały obowiązek takiej pomocy im udzielić, niezależnie od ich przynależności , czy to do północnej czy południowej części miasta. Nie doszło więc do narażenia mieszkańców południowej części miasta Radomia do niebezpieczeństwa utraty życia bądź zdrowia. Utworzenie dwóch obszarów zabezpieczenia mieszkańców w pomoc medyczną w godzinach nocnych i w święta odbyło się zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ.. Natomiast w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego obowiązek zapewnienia pomocy medycznej , niezależnie od podziału spoczywa na Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych funkcjonujących w Wojewódzkim i Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.
            

Podnoszone zastrzeżenia co do racjonalności przyjętych rozwiązań w zakresie funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Radomiu, a zwłaszcza jej finansowania, leżą poza zakresem postępowania karnego i nie mogły być przedmiotem rozważań

Data publikacji: 12 czerwca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

Prokuratura Rejonowa w Grójcu w dniu 1 sierpnia 2011 wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego 31 lipca w Chynowie woj. Mazowieckie. Na drodze krajowej dotychczas nieustalony kierujący samochodem typu laweta na litewskich numerach rejestracyjnych poruszający się w kierunku Góry Kalwarii wykonując  manewr omijania stojącego na poboczu samochodu ciężarowego wjechał na przeciwległy pas ruchu gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Opel Vectra, który utracił prawidłowy tor jazdy i wjechał na przeciwległy pas ruchu zderzając się czołowo z samochodem m-ki Volvo z naczepą. W wyniku wypadku śmierć na miejscu ponieśli kierowca i pasażerowie samochodu Opel Vectra – łącznie 5 osób w wieku 16, 19 , 20, 21 i 24 lat. Kierujący pojazdem typu laweta, który nie zachował należytej ostrożności podczas omijania stojącego na poboczu samochodu Scania i w konsekwencji doprowadził do wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Obecnie trwają intensywne działania zmierzające do jego ustalenia i zatrzymania.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Oskarżony za łapownictwo w służbie zdrowia.

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Janowi Ch, zarzucając mu przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów w związku z wykonywaniem zawodu lekarza i udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Policznie oraz zajmowaniem stanowiska Dyrektora tej jednostki.  Prokurator zarzucił Janowi Ch. że w okresie od marca 2008r do maja 2009r. w 269 przypadkach przyjął od pacjentów pieniądze w różnych kwotach od 5 zł do 100 zł, w łącznej kwocie 3765 zł.. W większości przypadków były to kwoty po 10, 30 i 50 zł. W dwóch przypadkach korzyść majątkowa została przyjęta w zamian  za wystawienie zwolnień chorobowych osobom zdrowym , a w jednym w zamian za wystawienie zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia pacjenta bez jego zbadania.. Jan Ch .wyjaśnił, że pacjenci z własnej inicjatywy wręczali mu pieniądze , które traktował jako dowody wdzięczności i przyjmował je aby nie robić im przykrości.. .Sprawę tę będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Kozienicach.. .Jan Ch. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Upili, pobili i okradli niepełnosprawnego pokrzywdzonego.

Prokuratura Rejonowa w Przysusze wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Ch. Stanisławowi O. i Patrykowi R. o to, że w nocy z 23/24 lutego 2011r w Rzucowie gm. Borkowice po uprzednim doprowadzeniu do stanu nieprzytomności niepełnosprawnego mężczyznę poruszającego się na wózku inwalidzkim poprzez podanie mu alkoholu i uderzeniu go w głowę i w żebra, włamali się do  mieszkania wyważając drzwi wejściowe i dokonali kradzieży różnych przedmiotów łącznej wartości 12.500 zł, przy czym zarzucanego im czynu dopuścili się w warunkach recydywy. Stanisław O. podstępem, podając się za dawno niewidzianego kolegę wszedł do pomieszczenia gdzie przebywał pokrzywdzony, upił go alkoholem niewiadomego pochodzenia i pobił doprowadzając go do utraty przytomności. W tym czasie pozostali oskarżeni wyważając drzwi wejściowe dostali się do pomieszczeń mieszkalnych skąd zabrali m.in. lodówkę, kuchnię gazową, zmywarkę, kino domowe, meble skórzane, cyfrowy aparat fotograficzny, grzejniki CO i inne przedmioty. Skradzione mienie przewieźli do mieszkania jednego z oskarżonych, gdzie zostały w większości odnalezione przez Policję i zwrócone właścicielowi. Za przestępstwo to przy uwzględnieniu faktu, że zostało popełnione w warunkach recydywy, oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Śledztwo w sprawie pobicia pacjentki w szpitalu.

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu w  dniu 5.08 2011r wszczęła postępowanie karne w kierunku art. 157 par. 2 kk tj. naruszenia czynności narządu ciała  na okres nie przekraczający 7 dni u jednej z pacjentek Szpitala Psychatrycznego w Krychnowicach.  Aktualnie wykonywane są  czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia , w tym również czy personel szpitala poprzez naruszenie swoich obowiązków naraził pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. w kierunku art. 160 par.2 kk..

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Trzy osoby zginęły w wypadku, prokuratura prowadzi śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego w wyniku którego zginęły trzy  osoby w wieku od 18 do 24 lat. Z wstępnych ustaleń wynika, że poruszający się drogą Mszczonów-Grójec samochód osobowy marki „Alfa Romeo” wyjeżdżając zza zakrętu zjechał na przeciwny pas ruchu uderzając w barierkę drogową, po czym zapalił się i uderzył w jadący z przeciwka samochód marki „Mercedes” z naczepą. Pojazdem „Alfa Romeo” jechali dwaj mężczyźni i kobieta. Ciało jednego z mężczyzn i kobiety po wypadku usytuowane było na krawędzi jezdni, zaś ciało drugiego z mężczyzn pozostawało zwęglone w pojeździe. Kierowca i pasażerka samochodu „Mercedes” nie odnieśli żadnych obrażeń ciała. Postępowanie karne w tej sprawie wyjaśnić ma przyczynę wypadku i osobę odpowiedzialną za skutek.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłej pacjentki pobitej w szpitalu.

Wczoraj w obecności prokuratora została przeprowadzona sekcja zwłok pacjentki szpitala psychiatrycznego w Radomiu. Z wstępnych ustaleń sekcji zwłok wynika, że obrażenia ciała stwierdzone na ciele pacjentki po pobiciu nie miały związku ze zgonem. \

Sekcja zwłok wykazała miażdżycę uogólnioną, chorobę niedokrwienną serca a bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność serca. Ostateczna opinia pisemna zostanie przedstawiona przez biegłego w późniejszym czasie.
Pacjentka ta zmarła w dniu 13 sierpnia 2011r a uprzednio w dniu bliżej nieustalonym ale między 27 lipca a 3 sierpnia 2011r  została pobita, prawdopodobnie przez inną pacjentkę tego szpitala, w wyniku czego doznała obrażeń twarzy i lewego ramienia. Po pobiciu została zbadana przez lekarza, który w opinii stwierdził, że obrażenia  spowodowały naruszenie czynności narządów  jej ciała  na okres poniżej 7 dni.. Postępowanie prokuratorskie ma ustalić nie tylko okoliczności pobicia i sprawcę tego czynu, ale również  wyjaśnić czy personel szpitala poprzez być może niedopełnienie obowiązków naraził pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. .
 

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Śmierć sprawcy pożaru podstawą umorzenia śledztwa

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia przez Jerzego P. w dniu 12 marca 2011r pożaru bloku mieszkalnego przy ul. Źwirki i Wigury 4 w Radomiu, w wyniku którego śmierć poniosły trzy osoby, zaś siedmioro innych doznało obrażeń skutkujących naruszeniem narządów ich ciała na okres poniżej 7 dni, które to skutki Jerzy P. powinien i mógł przewidzieć. \

Umorzenie nastąpiło z powodu śmierci sprawcy tego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Śmierć sprawcy katastrofy lądowej w Nowym Mieście podstawą umorzenia śledztwa.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo: – w sprawie katastrofy w ruchu lądowym która miała miejsce w dniu 12.10 2010r w Nowym Mieście nad Pilicą w następstwie której śmierć poniosło 18 osób – wobec śmierci sprawcy tego przestępstwa – w sprawie nieudzielania pomocy pokrzywdzonym znajdującym się w następstwie tej katastrofy w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, przez kierującego samochodem m-ki MAN

Z opinii biegłych wynika, że zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym naruszył Mirosław B. kierujący samochodem Volkswagen Transporter. Przystąpił do manewru wyprzedzania samochodu m ki MAN z naczepa do cysterny w bardzo trudnych warunkach drogowych /gęsta mgła ograniczająca widoczność do 50-100m, śliska nawierzchnia/, nie dostosował też  prędkości do panujących trudnych warunków drogowych w wyniku czego doszło do zderzenia ze znajdującym się na przeciwnym pasie ruchu, pojazdem m-ki Volvo, w następstwie czego śmierć poniosło 18 osób / wszyscy podróżowali samochodem Vw Transporter/.Pojazd ten przystosowany był do przewozu 8 osób łącznie z kierowcą, a w krytycznym czasie podróżowało nim 18 osób. Dziesięcioro pasażerów zajmowało przestrzeń bagażową na prowizorycznie zbitych z desek ławkach przytwierdzonych do podłogi i ścian bocznych. W toku śledztwa nie ustalono kierującego pojazdem m-ki MAN, który zatrzymał się po katastrofie i odjechał nie udzielając pomocy pokrzywdzonym.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Oskarżony za znęcanie się nad psem

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi P. o to że w okresie bliżej nieustalonym do dnia 27 lipca 2011r w Radomiu znęcał się nad psem w ten sposób, że utrzymywał go w niewłaściwych warunkach bytowania, i w stanie rażącego niechlujstwa czym doprowadził go do skrajnego wycieńczenia, oraz dopuścił do pogryzienia go przez inne psy skutkiem czego pies zdechł tj. o przestępstwo z art. 35 ust.1 Ustawy o ochronie zwierząt.

Prokuraturę o sprawie powiadomiła Straż Miejska, której dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że na jednej z posesji przy ul. Łąkowej przebywa zaniedbany pies. Informacja ta potwierdziła się , pies został przewieziony do schroniska dla zwierząt gdzie został zbadany i poddany zabiegom ratującym życie. Pomimo podjętych działań po kilku godzinach pies zdechł.. Był znacznie wychudzony, odwodniony z licznymi ranami gryzionymi i szarpanymi. . Oskarżony Zbigniew P. nie przyznał się do stawianego mu zarzutu.
Sprawę rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy w Radomiu. Oskarżonemu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 20 października 2011r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, już po raz czwarty.

Mediacja to dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu naprawienia wyrządzonych szkód materialnych i moralnych, przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby, jaką jest mediator. Pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć i odczuć, a także jego oczekiwań i potrzeb. Przestępcy zaś pozwala na przyjęcie odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcie związanych z nią działań.

Mediacja jest szczególnie korzystną formą regulacji konfliktów w tych wszystkich przypadkach, w których strony pozostają ze sobą w stałych i bliskich kontaktach (sprawy rodzinne, sąsiedzkie, itd.), gdy zdarzenie ma charakter jednostkowy, przypadkowy, a konflikt między stronami występuje od niedawna lub sprawa dotyczy przestępstw drobnych.

Mediacja ułatwia rozwiązanie konfliktu drogą bez przemocy. Zaczyna się i kończy w prokuraturze (na policji) lub w sądzie.

Zasady postępowania mediacyjnego:

 

Rekomendacje Rady Europy określają warunki postępowania mediacyjnego, które muszą być bezwzględnie przestrzegane. Obejmują one m.in. podstawowe zasady, które odnoszą się do każdego etapu mediacji. Są to:

– dobrowolność – oznacza, że nikt nie ma prawa przymuszać kogokolwiek, stosować nacisk, manipulację psychiczną dla przystąpienia do mediacji i uzyskania na nią zgody,

– poufność – mediator jest zobowiązany do przestrzegania poufnego charakteru postępowania mediacyjnego, chyba że ze strony sobie tego wyraźnie nie życzą. Zasada poufności nie obowiązuje jedynie w wyjątkowych sytuacjach – nie rozciąga się na szczególnie poważne zbrodnie, które mogą wyjść na jaw w trakcie mediacji,

– bezstronność – mediator nie popiera żadnej ze stron, pomaga jedynie obu stronom w pełnym uczestnikom uczestniczeniu i osiąganiu korzyści z mediacji. Mediatorowi nie wolno zajmować stanowiska w kwestii winy. Jego obowiązkiem jest kontrolowanie tego, aby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem i aby czuły się bezpiecznie. Na życzenie jednej ze stron, mediacja może odbywać się jako mediacja pośrednia (nie dochodzi do spotkania stron „twarzą w twarz”, a życzenia jednej ze stron przekazywane są drugiej przez mediatora,

– neutralność – mediatorowi nie wolno narzucać stronom własnych rozwiązań nawet wtedy, gdyby był przekonany, że są one najlepsze dla stron,

– akceptowalność – oznacza akceptowanie osoby mediatora i reguł mediacji. Strony mają prawo do zmiany osoby mediatora, jeżeli mediator, ich zdaniem, nie spełnia warunku, np. bezstronności. Mediator również ma prawo zrezygnować z prowadzenia mediacji.

Podstawy prawne mediacji w polskim prawie karnym

 

Postępowanie mediacyjne między sprawcą a pokrzywdzonym obecnie prowadzone jest:

– w sprawach z oskarżenia publicznego, na podstawie postanowienia prokuratora, sądu lub organu policji, z inicjatywy organu procesowego, stron/y albo za zgodą stron – art. 23a kpk, art. 339 § 4 kpk, art. 325 § 2 kpk,

– w sprawach z oskarżenia prywatnego, na podstawie postanowienia sądu, na wniosek lub za zgodą stron, zamiast posiedzenia pojednawczego – art. 489 § 2 kpk

– w sprawach dotyczących wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, na podstawie postanowienia sądu penitencjarnego, na wniosek przedstawiciela administracji zakładu karnego, sądowego kuratora zawodowego, zgodnie z wnioskiem skazanego lub pokrzywdzonego albo z urzędu – art. 162 § 1 kkw, przepisy art. 23a kpk stosuje się odpowiednio (art. 1 § 2 kkw)

– koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa – art. 618 § 1 pk 8 kpk w zw. z art. 619 § 2 kpk.

W postanowieniu o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego sąd a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator lub inny uprawiony organ, powołuje do prowadzenia postępowania mediacyjnego w konkretnej sprawie instytucję lub osobę godną zaufania spośród wpisanych do wykazu (prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego).

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Śledztwo dotyczące pobitego dziecka wszczęte.

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w dniu 26 . 10 2011r wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia wzroku małoletniego chłopca w wieku 6 miesięcy.

Postępowanie karne zostało wszczęte  na podstawie publikacji prasowej informującej o ciężkim pobiciu chłopca i braku działań ze strony Policji Do zdarzenia miało dojść w dniu 26.06 2011r kiedy to chłopiec został przyjęty do szpitala w stanie po utracie przytomności z drgawkami. Dalsza hospitalizacja na oddziale neurochirurgii jednego z warszawskich szpitali wykazała, że utrata przytomności, obraz TG głowy i zmiany w obrębie siatkówki wskazują na urazowy charakter zmian., a dziecko wykazuje zespół „ dziecka wstrząsanego”. Informację taką szpital   przekazał  Policji. w dniu 06.07 2011r. W toku prokuratorskiego śledztwa będą wyjaśniane przyczyny zmian urazowych u dziecka oraz kto tego dokonał a także wyjaśniany będzie  wątek niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Policji sprowadzający się do zaniechania wszczęcia postępowania  karnego w odpowiednim czasie.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Cd. informacji na temat pobitego dziecka.

W dniu 09.11 2011r o godz. 21 funkcjonariusze Policji wykonując zarządzenie prokuratora dokonali zatrzymania matki dziecka i jej konkubenta.

Arkadiuszowi S. prokurator przedstawił zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad konkubiną i jej małoletnim synkiem. Matka dziecka została przesłuchana w charakterze świadka i w sprawie tej ma status osoby pokrzywdzonej. Po zakończeniu czynności prokurator wystąpił do Sadu Rejonowego w Radomiu z wnioskiem o aresztowanie podejrzanego Arkadiusza S. na okres 3 miesięcy. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przebywając na wolności może utrudniać śledztwo bądź ukrywać się przed organami ścigania.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Korupcja w Wydziale Interwencyjnym KMP w Radomiu

Dzisiaj policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych na polecenie prokuratora zatrzymali 12 funkcjonariuszy Policji z Wydziału Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W stosunku do wszystkich prokurator wydał już postanowienia o przedstawieniu zarzutów przyjmowania korzyści majątkowych od osób popełniających wykroczenia drogowe w zamian za odstąpienie od ukarania ich mandatami karnymi.. Zanim doszło do zatrzymania funkcjonariuszy Policji , w toku śledztwa przesłuchano już wcześniej 21 podejrzanych o wręczanie korzyści majątkowych .Dzisiaj do godz. 14 prokurator przesłuchał trzech z 12 doprowadzonych policjantów. W stosunku do nich zastosowano zawieszenie w czynnościach służbowych., a więc wolnościowe środki zapobiegawcze . Na decyzję prokuratora w tym przedmiocie miało wpływ to, że składali wyjaśnienia a zarzucono im popełnienie po jednym przestępstwie. W dalszym ciągu przesłuchania trwają i będą kontynuowane jutro. Jutro też zostaną uaktualnione dane o zatrzymanych funkcjonariuszach Policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Korupcja w KMP w Radomiu – cd.

W dniu 22 listopada 2011r z ogólnej liczby 12 zatrzymanych funkcjonariuszy Policji przesłuchanych zostało 7 pod zarzutami przyjmowania korzyści majątkowych od osób popełniających wykroczenia drogowe w zamian za odstąpienie od ich ukarania

5  z nich przyznało się do stawianych zarzutów. Złożyli też wyjaśnienia wzbogacając materiał dowodowy w znacznym stopniu. Pozostali zaprzeczyli zarzutom i odmówili składania wyjaśnień. 6 zawieszonych zostało w czynnościach służbowych, w stosunku do jednego, który w momencie przesłuchania nie był już funkcjonariuszem bo odszedł ze służby na własną prośbę, prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie 2 000 zł połączone z zakazem opuszczania kraju. Pozostało jeszcze do przesłuchania 5 zatrzymanych z ogólnej liczby funkcjonariuszy.. Będą oni przesłuchiwani dzisiaj w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.. Przyjmowane korzyści majątkowe oscylowały w granicy od 20 zł do 400 zł. Różna jest też ilość stawianych funkcjonariuszom zarzutów, najmniej to 1 , najwięcej to 17. Śledztwo obejmuje okres od listopada 2010r do lutego 2011r.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Korupcja w KMP w Radomiu cd.

Do godziny 14 przesłuchanych zostało dwóch podejrzanych – którzy odeszli ze służby na własną prośbę.

Przedstawiono im zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za odstąpienie od ukarania mandatami osoby, które popełniły wykroczenia drogowe. Obaj podejrzani przyznali się do stawianych im zarzutów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec jednego z nich poręczenie majątkowe w kwocie 5 000 zł oraz zakaz opuszczania kraju, a wobec drugiego dozór Policji i zakaz opuszczania kraju. W dalszym ciągu trwają przesłuchania kolejnych zatrzymanych z dnia wczorajszego.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Nowe ustalenia w sprawie śmierci Macieja Mieśnika

W wykonaniu zarządzenia prokuratora , w dniu 22 listopada br. Policja zatrzymała Tomasza K. któremu przedstawiono zarzut współudziału z Wojciechem S. i Piotrem R.w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym Macieja Mieśnika.

Dzisiaj prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy wobec tegoż Tomasza K.  Sąd Rejonowy w Radomiu aresztował Tomasza K. na okres 3 miesięcy do 21 lutego 2012r.. z uwagi na uzasadnioną obawę utrudniania śledztwa, które trwa w dalszym ciągu.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Korupcja w KMP w Radomiu cd.

Wczoraj w godzinach popołudniowych w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu przesłuchani zostali trzej policjanci

ostatni już z grupy zatrzymanej 22 listopada br. Nie przyznali się do stawianych zarzutów, ich wyjaśnienia były lakoniczne. Wszystkich zawieszono w czynnościach służbowych, a wobec dwóch nadto zastosowano poręczenie majątkowe w kwotach po 5 000 zł połączone z zakazem opuszczania kraju. Termin trwania śledztwa został przedłużony do 27 lutego 2012r.W dalszym ciągu prowadzone będą czynności zmierzające do procesowego wyjaśnienia wszystkich zdarzeń korupcyjnych.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Korupcja w KMP w Radomiu cd.

Zatrzymany został kolejny funkcjonariusz Policji w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych od sprawców wykroczeń drogowych w zamian za odstąpienie od ukarania mandatami karnymi.

Prokurator po przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego pod trzema zarzutami korupcyjnymi, zawiesił go w czynnościach służbowych. Jest to już 13 funkcjonariusz , któremu prokurator zarzucił przyjmowanie korzyści majątkowych w okresie od listopada 2010r do lutego 1011r w toku i w związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi w Wydziale Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Śledztwo trwa nadal.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Prokuratorskie zarzuty po wyborach na Urząd Wójta w Jedlni Letnisko.

Prokurator przesłuchał w charakterze podejrzanych Dariusza Rz. oraz Iwonę P. pod zarzutem, że działając wspólnie i w porozumieniu w okresie od 3 listopada 2010r do 1 grudnia 2010r jako funkcjonariusze publiczni pełniąc funkcje Wójta i Zastępczyni Wójta gminy Jedlni Letnisko , przekroczyli swoje uprawnienia

w ten sposób, że wydawali decyzje administracyjne o wpisaniu do rejestru wyborców osoby bez weryfikacji ich pisemnych wniosków i bez przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalenia faktu ich stałego zamieszkania na terenie gminy Jedlnia Letnisko, w następstwie czego 35 osób nieuprawnionych zostało umieszczonych w spisie wyborców i wzięło udział w tej gminie w głosowaniach w trakcie wyborów na Wójta gminy Jedlnia Letnisko w dniach 21 listopada 2010r oraz 5 grudnia 2010r co w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia wyborów prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu.
Podejrzaną w sprawie jest również Bożena G. która w tym samym okresie jako funkcjonariusz publiczny zobowiązana była do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nie dopełniła swoich obowiązków, bowiem bez weryfikacji wniosków i bez przeprowadzenia postępowań wyjaśniających sporządziła projekty decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców osoby nieuprawnione, w następstwie czego ówczesny Wójt i jego Zastępczyni wydali decyzje administracyjne w tym zakresie, po czym . umieściła te nieuprawnione osoby w spisie wyborców umożliwiając im głosowanie w tej gminie.
Wszyscy podejrzani działali na szkodę interesu społecznego oraz na szkodę interesu prywatnego Piotra Leśnowolskiego / kontrkandydata w tych wyborach/.
Śledztwo w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. Nadal trwają przesłuchania świadków, czas trwania postępowania karnego przedłużony został do 31 stycznia 2012r.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego pobicia Macieja Mieśnika

Prokurator Rejonowy Radom – Wschód w Radomiu wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R. Wojciechowi S. i Tomaszowi K. których oskarżył o śmiertelne pobicie Macieja Mieśnika.

Oskarżonym zarzucono, że wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w jego śmiertelnym  pobiciu. Z ustaleń wynika,  że kopali go po całym ciele, zadawali uderzenia pięściami w głowę skutkiem czego doznał on poważnych obrażeń czaszkowo- mózgowych co doprowadziło do jego zgonu w dniu 29 kwietnia 2011r. Zdaniem prokuratora oskarżeni działając w taki brutalny sposób mogli przewidzieć skutek w postaci zgonu pokrzywdzonego.
Do zdarzenia doszło w dniu 24 kwietnia 2011r.kiedy to pokrzywdzony w towarzystwie swoich znajomych przebywał w klubie studenckim „ Aula”. Tam doszło do incydentu pomiędzy pokrzywdzonym a nieznanym mu wcześniej Piotrem R. Obydwaj zostali wyprowadzeni z klubu przez pracowników ochrony. Na zewnątrz wyszli również towarzyszący Piotrowi R.- Tomasz K. i Wojciech S. Ostatni z wymienionych uderzył pięścią w twarz Macieja Mieśnika.i przewrócił go na ziemię. Dalsza faza zdarzenia miała miejsce po drugiej stronie ulicy Chrobrego gdzie pokrzywdzony został dogoniony przez oskarżonych i ciężko pobity. Przyczyną zgonu stały się obrażenia śródczaszkowe i stłuczenia mózgu. Wszyscy trzej oskarżeni zostali w toku śledztwa aresztowani, a sprawę będzie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Radomiu. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Sebastian K. podejrzany o usiłowanie zabójstwa połączonego z rozbojem i zgwałcenie 11 – letniej dziewczynki stanie przed sądem.

Prokurator Rejonowy w Grójcu wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi K.

Z ustaleń wynika, że w dniu 11 marca 2011r w jednej z miejscowości na terenie gminy Grójec, pokrzywdzona udała się do sklepu po zakupy. W drodze zaczepił ją Sebastian K, który grożąc pozbawieniem życia zaprowadził ją do lasu i tam zgwałcił, pobił dotkliwie , po czym usiłował pozbawić życia zaciskając dłonie na jej szyi. Pokrzywdzona broniła się ale wskutek duszenia straciła przytomność. Nadal była przez napastnika bita i kopana po całym ciele. Po chwili napastnik zaprzestał bicia i przeciągnął ją w inne miejsce oddalone o kilka metrów. Tam dziewczynka odzyskała przytomność i ponownie zaczęła być bita pięściami , gałęzią i nogą  w głowę .i inne części ciała. Napastnik  dusił ją zaciskając ręce na szyi. powodując , że pokrzywdzona straciła przytomność po raz drugi. Kiedy po jakimś czasie ją odzyskała  zauważyła ,że napastnik przeszukuje jej ubranie i zabiera  pieniądze,  35 zł, które miała na zakupy. Napastnik sprawdził jej tętno i kopnął kilka razy w plecy. Pokrzywdzona w obawie o własne życie zamknęła oczy i  nie reagowała na uderzenia.  Sebastian K. będąc w przekonaniu że dziewczynka nie żyje, przykrył ją gałęziami i odjechał na rowerze do domu.. Po pewnym czasie pokrzywdzona dotarła do najbliższych zabudowań i powiadomiła o zdarzeniu. W tym samym dniu Sebastian K. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Sebastianowi K. grozi kara od 8 lat do 15 lat lub 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Sprawę tę rozpatrywał będzie Sąd Okręgowy w Radomiu. 

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Urlop

W dniach 16 – 20 stycznia 2012r Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz przebywać będzie na urlopie.. Informacji o sprawach prowadzonych w prokuraturach okręgu radomskiego udzielać będą mediom szefowie tych jednostek w których prowadzone jest postępowanie.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Akt oskarżenia w sprawie sfałszowanych wyborów na urząd Wójta w Jedlni Letnisko w 2010r.

Prokurator Rejonowy Radom- Zachód w Radomiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Rz. oraz Iwonie P. pod zarzutem, że działając wspólnie i w porozumieniu w okresie od 3 listopada 2010r do 1 grudnia 2010r jako funkcjonariusze publiczni pełniący funkcje Wójta i Zastępczyni Wójta gminy Jedlni Letnisko , przekroczyli swoje uprawnienia

w ten sposób, że wydawali decyzje administracyjne o wpisaniu do rejestru wyborców osoby bez weryfikacji ich pisemnych wniosków i bez przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalenia faktu ich stałego zamieszkania na terenie gminy Jedlnia Letnisko, w następstwie czego 37 osób nieuprawnionych zostało umieszczonych w spisie wyborców i wzięło udział w tej gminie w głosowaniach w trakcie wyborów na Wójta gminy Jedlnia Letnisko w dniach 21 listopada 2010r oraz 5 grudnia 2010r co w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia wyborów prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu.
Oskarżoną jest również Bożena G. która w tym samym okresie jako funkcjonariusz publiczny zobowiązana do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nie dopełniła swoich obowiązków, bowiem bez weryfikacji wniosków i bez przeprowadzenia postępowań wyjaśniających sporządziła projekty decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców osoby nieuprawnione, w następstwie czego ówczesny Wójt i jego Zastępczyni wydali decyzje administracyjne w tym zakresie, po czym . umieściła te nieuprawnione osoby w spisie wyborców umożliwiając im głosowanie w tej gminie.
Wszyscy oskarżeni działali na szkodę interesu społecznego oraz na szkodę interesu prywatnego Piotra Leśnowolskiego / kontrkandydata w tych wyborach/
Dariusz Rz. Iwona P. i Bożena G. nie przyznali się do stawianych im zarzutów .
Akt oskarżenia został wniesiony do Sądu Rejonowego w Radomiu, który będzie rozstrzygał w kwestii winy i kary.
Oskarżonym  grozi  kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Z akt sprawy wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące składania fałszywych zeznań. przez osoby które w początkowej fazie śledztwa zeznawały, że faktycznie zamieszkiwały na terenie gminy Jedlnia Letnisko co w rzeczywistości nie miało być prawdą.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Oszustwa na portalu Allegro

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu oskarżyła przed sądem Waldemara D. o oszustwa za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl

Postawiono mu 171 zarzutów. Proceder ten polegał na tym, że oskarżony założył na własne nazwisko dwa rachunki bankowe w różnych bankach. Współdziałające z nim osoby oferowały na portalu Allegro różne przedmioty do sprzedaży podając do wpłat za zakupione towary numery kont rachunków bankowych oskarżonego Waldemara D. Następnie Waldemar D. wypłacał za pośrednictwem bankomatów pieniądze zgromadzone na jego rachunkach bankowych i przekazywał je współdziałającym z nim mężczyznom. Zakupione przedmioty nie były jednak wysyłane do kupujących. W ten sposób oszukane zostały 171 osoby które najczęściej chciały zakupić monety kolekcjonerskie w tym ze złota., urządzenia do przechowywania danych typu Kingston Mikro SD, Pendrive Flash Driver, ale także figurki porcelanowe. Przedmioty te sprzedawano za różne kwoty oscylujące w granicach 20 – 1000 zł.. Akt oskarżenia obejmuje również Katarzynę W. i Radosława G, którzy odpowiadać będą przed sądem o usiłowanie wyłudzenia kredytów bankowych. Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Waldemar D. odpowiada w warunkach recydywy. Katarzyna W, i Radosław G. złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. W części dotyczącej współdziałających z Waldemarem D. mężczyzn zostały wyłączone materiały do odrębnego postępowania

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


SPROSTOWANIE

PAN NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO KWP Z/S w RADOMIU

SPROSTOWANIE


Na podstawie art.31 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984r. nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji, która została opublikowana na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w podstronie komunikatów dotyczących osób poszukiwanych, gdzie w miejscu poszukiwanego Krzysztofa Oleksika s. Mieczysława wpisano, że ów poszukiwany „to były prokurator”.
Informacja w powyżej cytowanym fragmencie jest nieprawdziwa.
Krzysztof Oleksik w latach 1986-1988 ( z wyłączeniem okresu od 12.05.1987r. do 22.12.1987r., w którym odbywał przeszkolenie wojskowe w ramach służby wojskowej) odbywał aplikację prokuratorską w ówczesnej Prokuraturze Rejonowej w Radomiu, jednakże nie przystąpił do egzaminu prokuratorskiego, składając w dniu 05.09.1988r. rezygnację z pracy w organach prokuratury. Został zwolniony z pracy z dniem 31.12.1988r. Nie był zatem powoływany ani na stanowisko asesora, a tym bardziej na stanowisko prokuratora.
Mając na uwadze powyższe, proszę o wyeliminowanie na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu informacji, że poszukiwany Krzysztof Oleksik to były prokurator.

RZECZNIK PRASOWY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
Małgorzata Chrabąszcz

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Podsumowanie akcji w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 22 – 24 lutego 2012r do prokuratur okręgu radomskiego zgłosiło się 47 interesantów w ramach akcji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Z ogólnej liczby 47 tylko 27 osób wyczerpało kryteria pokrzywdzonych przestępstwem ofiar. Problemy ich dotyczyły w większości spraw związanych z przemocą w rodzinie , z nadużywaniem alkoholu, nie alimentacją dzieci, oszustwami, uporczywym nękaniem esemesami. Prokuratorzy informowali w tych przypadkach o możliwości złożenia zawiadomienia o przestępstwie, o uprawnieniach jakie przysługują pokrzywdzonym, o skutkach prawnych takiego zawiadomienia, odpowiadali też na różne pytania związane z przedstawioną sprawą.  Tylko jedna osoba złożyła takie zawiadomienie, pozostałe chciały jedynie uzyskać informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz o przebiegu postępowania karnego w przypadku złożenia takiego zawiadomienia. Z ustaleń wynika, że 20 osób zgłosiło się szukając porady w sprawach rozwodowych, majątkowych, administracyjnych i innych nie mających nic wspólnego z prowadzoną akcją dla ofiar przestępstwa, były one kierowane do organów właściwych dla tego typu spraw. W ubiegłym roku do prokuratur zgłosiło się łącznie 56 osób, ale połowa nie spełniała kryteriów ofiar przestępstwa. Podnieść należy, że wszystkie prokuratury rejonowe przyjmują interesantów, w tym też osoby pokrzywdzone przestępstwami, przez cały rok kalendarzowy w godzinach urzędowania, a dodatkowo w każdy wtorek w godz. 15.30 – 17.00 w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu. Akcja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstwa organizowana była również w sądach, policji, adwokaturze, organizacjach pozarządowych niosących pomoc. Niezależnie od ilości zgłaszających się osób w prokuraturach kontynuowanie akcji jest uzasadnione, bowiem tu nie chodzi o ilość zgłaszających się osób, ale o udzielenie pomocy prawnej każdej osobie pokrzywdzonej przestępstwem, która takiej pomocy potrzebuje.

 

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Tragiczny wypadek w Szydłowcu

Prokuratura w Szydłowcu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 24 lutego 2012r w Szydłowcu na drodze krajowej Nr 7

w trakcie którego doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego Ford Galaxy z samochodem ciężarowym Renault Magnum przewożącym ładunek ze stalą. W wyniku zderzenia pojazdów śmierć na miejscu ponieśli kierujący samochodem Ford, jego żona i syn. Pozostali dwaj małoletni synowie z obrażeniami ciała przewiezieni zostali do szpitala. Śledztwo ma na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia a także ustalenie sprawcy wypadku.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Prokuratorski zarzut o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym

Prokurator przesłuchał w charakterze podejrzanego Sylwestra S. pod zarzutem, że w dniu 28 lutego 2012r w miejscowości Wieniawa nieumyślnie sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, w ten sposób, że kierując pojazdem m-ki Autosan którym przewoził co najmniej 17 dzieci do szkoły , nie zachował szczególnej ostrożności dojeżdżając do niestrzeżonego przejazdu kolejowego i wymusił pierwszeństwo przejazdu przed nadjeżdżającym pociągiem towarowym, w wyniku czego doszło do najechania pociągu w tylna część autobusu , co skutkowało zagrożeniem życia lub zdrowia przewożonych pasażerów. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Podejrzanemu zatrzymano prawo jazdy. Śledztwo prowadzone jest w dalszym ciągu, będą weryfikowane wyjaśnienia złożone przez Sylwestra S., oraz zabezpieczanie dokumentacji lekarskiej osób korzystających z pomocy lekarskiej po tym zdarzeniu.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Prokuratorskie zarzuty dot. przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

Prokurator postawił zarzuty dyrektorce jednej ze szkół gimnazjalnych w Radomiu oraz jej zastępczyni.

Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych oraz przekroczenia uprawnień i  mają  związek z egzaminem gimnazjalnym , który odbył się w kwietniu 2009r w części matematyczno – przyrodniczej oraz humanistycznej.. Obie podejrzane z racji pełnionych funkcji dyrektora i zastępcy dyrektora jednocześnie przewodniczyły szkolnym zespołem egzaminacyjnym. Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej odnoszących się do procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów, w zakresie zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego mającego na celu zapobieżenie niesamodzielnej pracy uczniów. W powyższym zakresie obie podejrzane przekroczyły swoje uprawnienia w ten sposób, że udostępniły zdającym uczniom kartki z rozwiązaniami zadań oraz udzielały podpowiedzi, czym działały na szkodę interesu publicznego. Zofia K. i  Justyna W. nie przyznały się do stawianych zarzutów i odmówiły składania wyjaśnień. Śledztwo prowadzone jest nadal. 

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Areszt dla podejrzanego o śmiertelne potrącenie po pijanemu pieszej i ucieczkę z miejsca wypadku.

Na 3 miesiące sąd aresztował Jacka Z. pod zarzutem , że w dniu 2 marca 2012r w miejscowości Czarna gm. Pionki kierując samochodem Opel Astra, naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości posiadając 1,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie zachował należytego odstępu i szczególnej ostrożności podczas wyprzedzania grupy pieszych idącej poboczem w tym samym kierunku, w wyniku czego potrącił idącą w tej grupie 15 – letnią dziewczynkę, która w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Podejrzanemu postawiono również odrębny zarzut o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Zarzut ten obejmuje czas w którym Jacek Z. kierował tym autem zanim doszło do przedmiotowego wypadku.. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Śledztwo prowadzone jest nadal. Będą przesłuchiwani kolejni świadkowie, a także wypowiedzą się biegli co do stanu technicznego pojazdu którym jechał podejrzany oraz co do okoliczności i przyczyn wypadku. Postępowanie karne prowadzi Prokuratura Rejonowa? w Zwoleniu.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zarzuty korupcyjne dla lekarza Wiesława G.

Prokuratura Rejonowa w Przysusze postawiła Wiesławowi G. zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wiesław G. podejrzany jest o to, że w marcu 2010r w Szydłowcu w związku z pełnieniem funkcji publicznej lekarza Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej udzielając we wskazanej placówce dysponującej środkami publicznymi świadczeń zdrowotnych, przyjął od 21 pacjentów / od niektórych kilkakrotnie/ korzyść majątkową w kwotach od 10 zł do 150 zł w łącznej kwocie 840 zł.

Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 30.000 zł oraz zawiesił go w czynnościach lekarza w tej placówce. Wiesław G. w złożonych wyjaśnieniach przyznał , że takie przypadki się zdarzały ale nie potrafił odnieść się do konkretnych sytuacji z uwagi na upływ czasu.. Z ustaleń wynika ,że pacjenci wręczali pieniądze w zamian „ za lepsze potraktowanie” mając nadzieje że to pomoże w leczeniu. Śledztwo prowadzone jest w dalszym ciągu.

Data publikacji: 30 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Niedopełnienie obowiązków Prezesa i szkoda majątkowa wielkich rozmiarów

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi Z. Prokurator zarzucił mu ,że pełniąc funkcję Prezes Zarządu w Spółce z o.o. Zakłady Produkcji Specjalnej z siedzibą w Pionkach nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie prawidłowego nadzoru i gospodarowania powierzonymi mu składnikami mienia w wyniku czego Zakłady te poniosły szkodę majątkową w łącznej wysokości 6 284 975,37 złotych wynikającą z wyprodukowania partii prochu nie spełniającego wymagań, kosztów demontażu, wymiany prochu, elementów uszkodzonych i ponownego montażu naboi w 2009r oraz utraconego zysku przez Spółkę w 2008r.

Doszło do tego w ten sposób ,że oskarżony realizując przedmiot umowy zawartej w 2008R Z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych jako Zamawiającym na dostawę nabojów z pociskiem do armaty, znając wyniki badań fizykochemicznych prochu, wykazujące niezgodność z warunkami technicznymi podjął decyzję o elaboracji naboi wadliwą partią prochu. W rezultacie Zamawiający odmówił odbioru przedmiotu umowy, a Spółka musiała ponieść koszty demontażu naboi, wymiany prochu i elementów uszkodzonych a następnie ponownego montażu. Akt oskarżenia w tej sprawie został wniesiony do Sądu Okręgowego w Radomiu. Przestępstwo to zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.  

Data publikacji: 26 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Zamieszki na meczu Broń-Radomiak i postępowanie prokuratorskie.

W trakcie meczu piłkarskiego który odbywał się w dniu 5 czerwca 2011r w Radomiu pomiędzy Bronią a Radomiakiem doszło do zamieszek na ulicach Jordana i Sportowej, zaatakowani zostali policjanci zabezpieczający mecz. Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu prowadzi postępowanie karne. Dzisiaj w godzinach popołudniowych prokuratorzy rozpoczęli przesłuchania osób zatrzymanych, których Policja doprowadza sukcesywnie do czynności procesowych. Łącznie przesłuchanych ma być 64 zatrzymanych.

Część z nich została już przesłuchana w charakterze podejrzanych pod zarzutem wzięcia udziału w zbiegowisku, wiedząc że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na wyposażenia policji służb porządkowych polegającego na używaniu przemocy wobec funkcjonariuszy policji oraz rzucaniu w ich kierunku ciężkimi przedmiotami, a także na niszczeniu i uszkadzaniu tego mienia. Przestępstwo to zostało zakwalifikowane z art. 254 par. 1 kk, które zagrożone jest do 3 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu prokuratorzy zastosowali wobec przesłuchanych już podejrzanych dozory policji z zobowiązaniem ich do stawiennictwa w Komisariatach Policji dwa razy w tygodniu, oraz wydali zakaz przebywania na terenie organizowanych masowych imprez sportowych, w tym meczy piłki nożnej, oraz przebywania w obrębie do 500 metrów od miejsca organizacji tych imprez. W dalszym ciągu trwają czynności z doprowadzanymi do prokuratury zatrzymanymi.

Data publikacji: 26 marca 2012

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca:


Plan zamówień publicznych na rok 2021

  Plan zamówień publicznych na rok 2021 (pdf)  

więcej »


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci […]

więcej »


Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego (sprawa nr PO VII WB 261.08.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części (pdf) Formularz Oferty (docx) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału (docx) Wykaz usług (docx) Wzór umowy wraz z załącznikami (zip)   Informacja z otwarcia ofert z dnia 4.12.2020 roku (pdf) Oświadczenie o grupie […]

więcej »


Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego (sygn. PO VII WB 261.04.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) Załącznik nr 1A – Oświadczenie dotyczące monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania (docx) Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (docx) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (docx) Załącznik nr 5 – […]

więcej »


Prokuratura skarży decyzję kozienickiego sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 10 lipca 2020 roku przedstawiła Mateuszowi B.  mieszkańcowi gminy Głowaczów zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy – o łącznej wadze przekraczającej 666 gramów tj. o przestępstwo z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2019r […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku zaistniałego na obwodnicy południowej w Radomiu

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu 2 lipca 2020 roku przedstawiła zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Marcie A. która w dniu 12 czerwca 2020 roku w Radomiu kierowała samochodem m-ki VW Golf znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci metylonu i poruszała się z nadmierną prędkością nie mniejszą niż 125 […]

więcej »


Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu – Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych, instalacja SSP oraz instalacje niskoprądowe (PO VII WB 261.03.2020)   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 2 do […]

więcej »


Akt oskarżenia wobec sprawców oszustw dokonanych metodą “na wnuczka”

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu w dniu 7 maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn Przemysława H. (lat 34) oraz Romana B. (lat 57), którym zarzucono dokonanie kilku oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami metodą “na wnuczka”. Aktem oskarżenia objęto trzy zdarzenia […]

więcej »


Komunikat o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej w Radomiu PO 1Ds. 93.2016

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając w oparciu o treść art. 131 § 2 i 3 k.p.k zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016 dotyczącego utrudniania oraz udaremnienia […]

więcej »


Plan zamówień publicznych w roku 2020

Plan zamówień publicznych w roku 2020 (pdf)

więcej »


Archiwum aktualności