Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce ustawą z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw Ustawodawca uznał potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Dzień ten rokrocznie ma przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Dyżury w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze okręgowej oraz jednostkach podległych.

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu

W godzinach od 09.00 do 18.00

22 luty 2021 r.

– w godzinach od 9.00 – 13.00 – asystent prokuratora Monika Piwowarek – tel. 48 36 80 721

– w godzinach od 14.00 – 18.00 – asystent prokuratora Katarzyna Goljat – tel. 48 36 80 761

23 luty 2021 r.

– w godzinach od 9.00 – 13.00 – asystent prokuratora Aneta Ćwiklińska – tel. 48 36 80 721

– w godzinach od 14.00 – 18.00 – asystent prokuratora Monika Zagdańska – tel. 48 36 80 761

24 luty 2021 r.

– w godzinach od 9.00 – 13.00 – asystent prokuratora Dominika Sadza – tel. 48 36 80 767

– w godzinach od 14.00 – 18.00 – asystent prokuratora Jakub Sałek – tel. 48 36 80 721

25 luty 2021 r.

– w godzinach od 9.00 – 13.00 – asystent prokuratora Magdalena Migasiuk – tel. 48 36 80 768

– w godzinach od 14.00 – 18.00 – asystent prokuratora Marzena Piskorek – tel. 48 36 80 768

26 luty 2021 r.

– w godzinach od 9.00 – 13.00 – asystent prokuratora Izabela Ciepałowicz – tel. 48 36 80 768

– w godzinach od 14.00 – 18.00 – asystent prokuratora Jakub Sałek – tel. 48 36 80 721

 

Prokuratury Rejonowej  Radom – Wschód     w Radomiu 

W godzinach od 09.00 do 18.00

22  lutego 2021 roku :

w godz. od 9.00 do 13.30  – prok. Dorota Mroczkowska  (tel. 48 361 29 56 ), asystent Dominika Piotrowska ( tel. 48 361 29 15 )

w godz. od 14.00 do 18.00 –  prok. Marta Głogowska (tel. 48 361 29 48 ), asystent Marcin Chechliński  ( tel. 48 361 29 15 )

23  lutego 2021 roku :

w godz. od 9.00 do 13.30  –   prok. Marta Chudzio  (tel. 48 361 29 55 ), asystent Dominika Piotrowska ( tel. 48 361 29 15 )

w godz. od 14.00 do 18.00 –   prok. Barbara Stankiewicz  (tel. 48 361 29 50 ), asystent Marcin Chechliński  ( tel. 48 361 29 15 )

24  lutego 2021 roku :

w godz. od 9.00 do 13.30  –  prok. Iwona Sala – Jankowska (tel. 48 361 29 45 ), asystent Dominika Piotrowska ( tel. 48 361 29 15 )

w godz. od 14.00 do 18.00 –  prok. Aneta Góźdź  (tel. 48 361 29 22 ), asystent Marcin Chechliński  ( tel. 48 361 29 15 )

25  lutego 2021 roku :

w godz. od 9.00 do 13.30  –   prok. Marcin Pękalski (tel. 48 361 29 53 ), asystent Dominika Piotrowska ( tel. 48 361 29 15 )

w godz. od 14.00 do 18.00 –  prok. Izabella Ogorzałek  (tel. 48 361 29 58 ), asystent Marcin Chechliński  ( tel. 48 361 29 15 )

26  lutego 2021 roku :

w godz. od 9.00 do 13.30  – prok. Andrzej Ludwiński   (tel. 48 361 29 49 ), asystent Dominika Piotrowska ( tel. 48 361 29 15 )

w godz. od 14.00 do 18.00 –   prok. Kamil Kwiecień (tel. 48 361 29 43 ), asystent Marcin Chechliński  ( tel. 48 361 29 15 )

 

Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód w Radomiu

22 lutego 2021r. – prokurator Paweł Chyc, – tel. 48-368-10-49

23 lutego 2021r. – prokurator Maciej Oleś, – tel. 48-368-10-25

24 lutego 2021r.- prokurator Marta Duda-Kaczmarzewska, – tel. 48-368-10-35

25 lutego 2021r. – prokurator Elżbieta Blinowska, – tel. 48-368-10-31

26 lutego 2021r.- asystent prokuratora Klaudia Utkowska, – tel. 48-368-10-21

26 lutego 2021r.- asystent prokuratora Kacper Szewczyk. –  tel. 48-368-10-36

 

Prokuratura Rejonowa w Grójcu

 

w dniu  22 lutego 2021r.

w godz. 9.00-13.30 – prokurator Adam Kuniński tel.  48 664 81 33,

w godz. 14.00-18.00 – prokurator Dorota Łuczyńska-Misztela tel. 48 664 81 23

 

w dniu 23 lutego 2021r.

w godz. 9.00-13.30 – dyżur asesor Mateusz Krzyżanowski  tel.  48 664 81 32,

w godz. 14.00-18.00 – dyżur asesor Wioleta Jarosińska tel.  48 664 81 31

 

w dniu 24 lutego 2021r.

w godz. 9.00-13.30 prokurator Katarzyna Głowacz   tel.  48 664 81 24,

w godz. 14.00-18.00 prokurator Monika Gibała tel.  48 664 81 04

 

w dniu 25 lutego 2021r.

w godz. 9.00-13.30 prokurator Aneta Włodarczyk-Miśta   tel.  48 664 81 25,

w godz. 14.00-18.00 asesor Przemysław Chrabąszcz tel. 48 664 81 21

 

w dniu 26 lutego 2021r.

w godz. 9.00-13.30 prokurator Damian Wójcik  tel. 48 664 81 07

w godz. 14.00-18.00 prokurator Alina Piech-Sobechowicz tel. 48 664 81 29

 

Prokuratura Rejonowa w Lipsku

 W godzinach od 09oo–18oo

– 22 lutego 2021 roku – prokurator Anna Czarnecka – Siczek,
prokurator  Stanisław Konopka

– 23 lutego 2021 roku – prokurator Arkadiusz Wieczorek,
prokurator Ewa Bugaj

– 24 lutego 2021 roku – prokurator Anna Czarnecka – Siczek,
prokurator Stanisław Konopka

– 25 lutego 2021 roku – prokurator Anna Czarnecka – Siczek,
prokurator Stanisław Konopka            

– 26 lutego 2021 roku – prokurator Arkadiusz Wieczorek,
prokurator Ewa Bugaj.

Numer telefonu Prokuratury Rejonowej w Lipsku – 48 378 15 20.

 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

w godzinach od 9.00 do 13.00

22 lutego 2021 roku – prokurator Cezary Molenda (tel. 48 617-54-64)

23 lutego 2021 roku – prokurator Jolanta Kapturska (tel. 48 617-54-72)

24 lutego 2021 roku – prokurator Grzegorz Walicki (tel. 48 617-54-65)

25 lutego 2021 roku – prokurator Cezary Molenda (tel. 48 617-54-64)

26 lutego 2021 roku – prokurator Jolanta Kapturska (tel. 48 617-54-72)

w godzinach od 14.00 do 18.00

22 lutego 2021 roku – prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)

23 lutego 2021 roku – prokurator Agnieszka Rzeszowska-Polak (tel. 48 617-54-76)

24 lutego 2021 roku – prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)

25 lutego 2021 roku – prokurator Agnieszka Rzeszowska-Polak (tel. 48 617-54-76)

26 lutego 2021 roku – prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)

 

Prokuratura Rejonowa w Przysusze 

od godz. 7:30 do 13:00 – I zmiana

od godz. 14:30 do 20:00 – II zmiana

22.02.2021 r. – prokurator Ernest Skrok, nr tel. 048 675-02-40

22.02.2021 r. – prokurator Sławomir Musiał, nr tel. 048 675-02-45

23.02.2021 r. – prokurator Ewa Osuchowska, nr tel. 048 675-02-48

23.02.2021 r. – prokurator Paweł Ziętek, nr tel. 048 675-02-49

24.02.2021 r. – prokurator Ernest Skrok, nr tel. 048 675-02-40

24.02.2021 r. – prokurator Sławomir Musiał, nr tel. 048 675-02-45

25.02.2021 r. – prokurator Ewa Osuchowska, nr tel. 048 675-02-48

25.02.2021 r. – prokurator Paweł Ziętek, nr tel. 048 675-02-49

26.02.2021 r. – prokurator Ernest Skrok, nr tel. 048 675-02-40

26.02.2021 r. – prokurator Sławomir Musiał, nr tel. 048 675-02-45

 

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu

22.02.2021 Poniedziałek – Monika Fliszkiewicz

23.02.2021 Wtorek – Wojciech Krzysztoszek

24.02.2021 Środa – Monika Fliszkiewicz

25.02.2021 Czwartek – Dariusz Brzeziński

26.02.2021 Piątek -Ewelina Kucharczyk – Kępka

 

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach

w dniu 22 lutego 2021 roku

w godz. 9.00 – 13.00 Prokurator Rejonowy Joanna Zak

w godz.14.00 – 18.00 prokurator Emanuela Wojtas-Kunińska

 

w dniu 23 lutego 2021 roku

w godz. 9.00 -13.00 prokurator Bogusława Pereta

w godz. 14.00 -18.00 prokurator Daniel Mazur

 

w dniu 24 lutego 2021 roku

w godz. 9.00 -13.00prokurator Grażyna Dzik

w godz. 14.00 -18.00 – prokurator Emanuela Wojtas-Kunińska

 

w dniu 25 lutego 2021 roku

w godz. 9.00 -13.00 – asesor Grzegorz Krawczyk

w godz.14.00 -18.00 – prokurator Daniel Mazur

 

w dniu 26 lutego 2021 roku

w godz. 9.00 – 13.00 – Prokurator Rejonowy Joanna Żak

w godz. l4.00 -18.00 – prokurator Emanuela Wojtas-Kunińska

 

 

Data publikacji: 19 lutego 2021

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2021

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

Plan zamówień publicznych na rok 2021

  Plan zamówień publicznych na rok 2021 (pdf)  

więcej »


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci […]

więcej »


Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego (sprawa nr PO VII WB 261.08.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części (pdf) Formularz Oferty (docx) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału (docx) Wykaz usług (docx) Wzór umowy wraz z załącznikami (zip)   Informacja z otwarcia ofert z dnia 4.12.2020 roku (pdf) Oświadczenie o grupie […]

więcej »


Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego (sygn. PO VII WB 261.04.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) Załącznik nr 1A – Oświadczenie dotyczące monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania (docx) Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (docx) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (docx) Załącznik nr 5 – […]

więcej »


Prokuratura skarży decyzję kozienickiego sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 10 lipca 2020 roku przedstawiła Mateuszowi B.  mieszkańcowi gminy Głowaczów zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy – o łącznej wadze przekraczającej 666 gramów tj. o przestępstwo z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2019r […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku zaistniałego na obwodnicy południowej w Radomiu

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu 2 lipca 2020 roku przedstawiła zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Marcie A. która w dniu 12 czerwca 2020 roku w Radomiu kierowała samochodem m-ki VW Golf znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci metylonu i poruszała się z nadmierną prędkością nie mniejszą niż 125 […]

więcej »


Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu – Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych, instalacja SSP oraz instalacje niskoprądowe (PO VII WB 261.03.2020)   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 2 do […]

więcej »


Akt oskarżenia wobec sprawców oszustw dokonanych metodą “na wnuczka”

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu w dniu 7 maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn Przemysława H. (lat 34) oraz Romana B. (lat 57), którym zarzucono dokonanie kilku oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami metodą “na wnuczka”. Aktem oskarżenia objęto trzy zdarzenia […]

więcej »


Komunikat o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej w Radomiu PO 1Ds. 93.2016

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając w oparciu o treść art. 131 § 2 i 3 k.p.k zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016 dotyczącego utrudniania oraz udaremnienia […]

więcej »


Plan zamówień publicznych w roku 2020

Plan zamówień publicznych w roku 2020 (pdf)

więcej »


Archiwum aktualności