Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21–28 luty 2020 r.)

POSTĘPOWANIA DO 130.000 zł

Usługa prokuratorskiego przewozu zwłok lub szczątków ludzkich zgodnie z obszarem właściwości  Prokuratury Okręgowej w Radomiu
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
Formularz ofertowy (docx)
Wzór umowy (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (pdf)
 

Usługa wykonywania kontroli okresowej rocznej nieruchomości będących w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Radomiu (sprawa nr PO VII WB 262.34.2020)
 
Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
Formularz ofertowy (docx)
Wzór Umowy (pdf)
Załącznik nr 1 do umowy (pdf)
Wzór Protokołu (docx
Ewidencja godzin (docx)
Informacja RODO (pdf)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla Kancelarii Tajnej w budynku biurowo-gospodarczym Prokuratury Okręgowej w Radomiu (sprawa nr PO VII WB 262.31.2020)
 
Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
Formularz ofertowy (docx)
Wzór umowy (pdf)
Wykaz robót (docx)
Załącznik RODO (pdf)
Dokumentacja projektowa (zip)
 
Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
 

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu (sprawa nr PO VII WB 262.30.2020)
 
Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
Formularz ofertowy (docx)
Wzór umowy (pdf)
Wykaz robót (docx)
Załącznik RODO (pdf)
Dokumentacja (zip)
 
Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert (pdf)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Prokuratury Rejonowej w Grójcu
 
Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
Formularz Ofertowy (docx)
Wzór umowy (pdf)
Wykaz robót (docx)
Załącznik RODO (pdf)
Dokumentacja projektowa (zip)
Korespondencja z dnia 28.10.2020 r. (pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
 

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i naprawy klimatyzatorów zainstalowanych w budynku Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu, Prokuratury Rejonowej w Kozienicach oraz w serwerowniach budynków prokuratur okręgu radomskiego
 
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz ofertowy (docx)
3. Wzór umowy (pdf)
4. Załącznik nr 1 do umowy – wykaz klimatyzatorów (xlsx)
5. Załącznik RODO do postępowania PO VII WB 262.10.2020 (pdf)
6. Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Usługa prokuratorskiego przewozu zwłok lub szczątków ludzkich zgodnie z obszarem właściwości  Prokuratury Okręgowej w Radomiu
 
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz ofertowy (docx)
3. Wzór umowy (pdf)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (pdf)
 

Usługa wykonania kontroli okresowej 5-letniej oraz rocznej nieruchomości będących w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej 
w Radomiu
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (docx)
Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (docx)
Załącznik nr 2 do umowy – wzór Protokołu przeglądu rocznego (docx)
Załącznik nr 3 do umowy – wzór Protokołu przeglądu 5-cio letniego (docx)
Klauzula informacyjna RODO (pdf)
Załącznik nr 4 do umowy – ewidencja godzin (pdf)
 
Korespondencja z dn. 20.11.2019r (pdf)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 

 
Sukcesywna dostawa wody mineralnej do Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych
 
 1. Zapytanie ofertowe (pdf)
 2. Formularz Ofertowy (docx)
 3. Wzór umowy (pdf)
 
 
 

Remont pomieszczeń Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.
 
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  (zip)
 
 
 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu
 
 1. Zapytanie ofertowe (pdf)
 2. Formularz ofertowy (docx)
 3. Projekt umowy (pdf)
 4. Zestawienie parametrów technicznych (pdf)
 5. Wykaz wykonanych dostaw (docx)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 

Konserwacja i serwisowanie urządzeń drukujących i kopiujących w jednostkach prokuratur okręgu radomskiego.
 
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz cenowy (docx)
3. Wzór umowy (pdf)
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 
 

 

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i naprawy klimatyzatorów zainstalowanych w budynku PR Radom – Wschód oraz w serwerowniach w budynkach prokuratur okręgu radomskiego.

 1. Zapytanie ofertowe (pdf)
 2. Wzór umowy (pdf)
 3. Załącznik nr 1 do umowy – wykaz klimatyzatorów (pdf)
 4. Formularz cenowy (docx)
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


Postępowaniu na „Usługę prokuratorskiego przewozu zwłok lub szczątków ludzkich zgodnie z obszarem właściwości  Prokuratury Okręgowej w Radomiu” 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 wzór umowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Wykonanie tablic i tabliczek informacyjnych.

Zapytanie ofertowe

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia (pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz cenowy (xlsx)
Formularz ofertowy (pdf)
Projekt umowy (pdf)
Unieważnienie
 

 
Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
 
Zaproszenie i specyfikacja (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na usługę prokuratorskiego przewozu zwłok dla PR w Grójcu, PR Radom-Wschód i Radom-Zachód oraz OZ w Szydłowcu
 
Zapytanie ofertowe (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 
 

Wykonanie okresowego rocznego przeglądu budynków jednostek prokuratur okręgu radomskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Umowa (pdf)

Protokół kontroli rocznej (pdf)

Ewidencja godzin (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont pomieszczeń I piętra Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf)

 


Wykonywanie pieczątek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych

Zapytanie ofertowe (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Unieważnienie (pdf)

Poprawka do zapytania pn. : “Wykonywanie pieczątek dla jednostek prokuratur okręgu radomskiego”- PO VII WB 262.19.2018.

Uprzejmie proszę przy kalkulacji kosztów dotyczących poz. 13 tabeli “Formularza ofertowego”  przyjąć wielkość tuszownicy kompatybilną z wielkością pieczątki szkieletowej , czyli 70mm x 50 mm.
Ewa Ługowska  
Radom, 29 maja 2018

 


 

Konserwacja i naprawa klimatyzatorów w serwerowniach okręgu radomskiego

Zapytanie ofertowe (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń drukujących i kopiujących będących własnością Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

Zapytanie ofertowe (pdf)

Opis techniczny (pdf)

Oferta cenowa (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Protokół odbioru (pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla jednostek prokuratur okręgu radomskiego.

Zaproszenie (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Wykaz dostaw (pdf)

Umowa (pdf)

Załącznik do formularza ofertowego (xlsx).

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów konserwacyjnych urządzeń drukujących i kopiujących będących własnością Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz podległych prokuratur rejonowych.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Unieważnienie postępowania (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla jednostek prokuratur okręgu radomskiego.

Zaproszenie (pdf)

Umowa (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc)

Załącznik do formularza oferty (xlsx)

Unieważnienie (pdf)

 


 

Zapytanie ofertowe na usługę przewozu zwłok

Zapytanie (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Umowa (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla  Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla  Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie (doc)

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 (docx)

Formularz cenowy – Zalacznik do formularza cenowego (xlsx)

UMOWA załącznik nr 2 (docx)

 


Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

Zapytanie ofertowe (PDF)

 


 

Demontaż 48 szt. klimatyzatorów wraz z jednostkami zewnętrznymi:

Zmiana terminu realizacji umowy (pdf)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup farby – bazy akrylowej (pdf)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zakup sprzętu komputerowego w postępowaniu do 30.000 Euro – pobierz (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Świadczenie usługi załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia mebli i innych akcesoriów biurowych (pdf)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Demontaż 48 szt. klimatyzatorów wraz z jednostkami zewnętrznymi (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup sprzętu komputerowego w postępowaniu do 30.000 Euro – pobierz (pdf)

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego – zmiana

Zawiadomienie – pobierz (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

“wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego budynków jednostek prokuratur jednostek okręgu radomskiego” (pobierz – PDF)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Malowanie wraz z odgrzybieniem pokoju biurowego oraz wymiana umywalek i szafek w pokoju socjalnym i łazience w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach

Data publikacji: 15 listopada 2017

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2021

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński

Plan zamówień publicznych na rok 2021

  Plan zamówień publicznych na rok 2021 (pdf)  

więcej »


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci […]

więcej »


Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego (sprawa nr PO VII WB 261.08.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części (pdf) Formularz Oferty (docx) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału (docx) Wykaz usług (docx) Wzór umowy wraz z załącznikami (zip)   Informacja z otwarcia ofert z dnia 4.12.2020 roku (pdf) Oświadczenie o grupie […]

więcej »


Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego (sygn. PO VII WB 261.04.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) Załącznik nr 1A – Oświadczenie dotyczące monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania (docx) Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (docx) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (docx) Załącznik nr 5 – […]

więcej »


Prokuratura skarży decyzję kozienickiego sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach 10 lipca 2020 roku przedstawiła Mateuszowi B.  mieszkańcowi gminy Głowaczów zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy – o łącznej wadze przekraczającej 666 gramów tj. o przestępstwo z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2019r […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku zaistniałego na obwodnicy południowej w Radomiu

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu 2 lipca 2020 roku przedstawiła zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Marcie A. która w dniu 12 czerwca 2020 roku w Radomiu kierowała samochodem m-ki VW Golf znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci metylonu i poruszała się z nadmierną prędkością nie mniejszą niż 125 […]

więcej »


Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

Przebudowa budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu – Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych, instalacja SSP oraz instalacje niskoprądowe (PO VII WB 261.03.2020)   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy (docx) Załącznik nr 2 do […]

więcej »


Akt oskarżenia wobec sprawców oszustw dokonanych metodą “na wnuczka”

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu w dniu 7 maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn Przemysława H. (lat 34) oraz Romana B. (lat 57), którym zarzucono dokonanie kilku oszustw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami metodą “na wnuczka”. Aktem oskarżenia objęto trzy zdarzenia […]

więcej »


Komunikat o umorzeniu śledztwa Prokuratury Okręgowej w Radomiu PO 1Ds. 93.2016

Prokuratura Okręgowa w Radomiu działając w oparciu o treść art. 131 § 2 i 3 k.p.k zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa sygn. akt PO I Ds. 93.2016 dotyczącego utrudniania oraz udaremnienia […]

więcej »


Plan zamówień publicznych w roku 2020

Plan zamówień publicznych w roku 2020 (pdf)

więcej »


Archiwum aktualności